جستجو

بیمتال (رله حرارتی)

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

بی متال 28 الی 40 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0040S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 34 الی 50 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0050S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 45 الی 65 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0065S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 52 الی 75 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0075S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 59 الی 85 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0085S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 70 الی 100 آمپر هیوندای (مدل HGT 100K A0100S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
939,800 تومان 845,500 تومان

بی متال 48 الی 80 آمپر هیوندای (مدل HGT 150K A0080S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
1,866,400 تومان 1,679,500 تومان

بی متال 69 الی 115 آمپر هیوندای (مدل HGT 150K A0115S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
1,866,400 تومان 1,679,500 تومان

بی متال 78 الی 130 آمپر هیوندای (مدل HGT 150K A0130S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
1,866,400 تومان 1,679,500 تومان

بی متال 90 الی 150 آمپر هیوندای (مدل HGT 150K A0150S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
1,866,400 تومان 1,679,500 تومان

بی متال 0.8 الی 1.2 آمپر هیوندای (مدل HGT 18K 1P20S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
436,300 تومان 392,500 تومان

بی متال 1.1 الی 1.6 آمپر هیوندای (مدل HGT 18K 1P60S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
436,300 تومان 392,500 تومان

بی متال 1.5 الی 2.1 آمپر هیوندای (مدل HGT 18K 2P10S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
436,300 تومان 392,500 تومان

بی متال 0.34 الی 0.5 آمپر هیوندای (مدل HGT 18K A0P50S)

بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. رکت هر یک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکروسوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهنربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
436,300 تومان 392,500 تومان

بی متال 1 تا 1.6 آمپر چینت (مدل NR2-25G)

بی متال 1 تا 1.6 آمپر چینت مدل NR2-25G با بازه تنظیم جریان 1 الی 1.6 آمپر برای حفاظت از موتورها، مدارها و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان مورد استفاده قرار می گیرد و برای کنتاکتورهای 9 تا 32 آمپر چینت تعبیه می شود.
تماس بگیرید

بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر چینت (مدل NR2-25G)

بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر چینت مدل NR2-25G یا رله حرارتی به منظور حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر مدارهای الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و نحوه ی عملکرد محصول ذکر شده بر اساس اختلاف انبساط طولی دو فلز موجود در رله می باشد.
تماس بگیرید

بی متال 12 تا 18 آمپر چینت (مدل NR2-25G)

بی متال 12 تا 18 آمپر چینت مدل NR2-25G از تجهیزات الکتریکی جدید و پرکاربرد برند خارجی چینت می باشد که برای تعبیه در کنتاکتورهای 9 تا 32 آمپر طراحی شده و بر اساس استانداردهای جهانی توسط متخصصین و مهندسین چینی کمپانی چانت با تعبیه قطعات اولیه درجه یک و استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات نوین اروپایی تولید شده است و با اخذ تاییدهای بین المللی UL ،RCC ،CE ،KEMA ،EAC و UKrSEPRO به سراسر جهان عرضه می گردد.
تماس بگیرید

بی متال 125 تا 200 آمپر چینت (مدل NR2-200G)

بی متال 125 تا 200 آمپر چینت مدل NR2-200G با نام دیگر رله اضافه بار، رله حرارتی یا رله اضافه بار حرارتی در بازار برق صنعتی ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی شناخته شده است و با ولتاژ 690 ولت، بازه تنظیم جریان 125 تا 200 آمپر و فرکانس 50 تا 60 هرتز برای کنتاکتورهای 115 تا 205 آمپری قابل نصب می باشد.
تماس بگیرید

بی متال 17 تا 25 آمپر چینت (مدل NR2-25G)

بی متال 17 تا 25 آمپر چینت مدل NR2-25G با نام دیگر رله حرارتی با بازه تنظیم جریان 17 تا 25 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز و ولتاژ 690 ولت برای کنتاکتورهای 9 تا 32 آمپر قابل نصب است. بی متال ها یا رله های حرارتی چینت مطابق استاندارد IEC/EN 60947-4-1 در مدل ها و بازه های تنظیم جریان متنوع با تعبیه قطعات اولیه باکیفیت و مرغوب و به کارگیری بهترین دستگاه ها و تجهیزات نوین چینی در کمپانی بزرگ چینت یا چانت ساخته شده است و با اخذ تاییدهای بین المللی و کیفیت بالا به سراسر جهان عرضه می گردند.
تماس بگیرید

بی متال 2.5 تا 4 آمپر چینت (مدل NR2-25G)

بی متال 2.5 تا 4 آمپر چینت مدل NR2-25G با ولتاژ 690 ولت و بازه تنظیم جریان 2.5 تا 4 آمپر برای حفاظت از مدارها و سایر تجهیزات و موتورهای الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و بر روی کنتاکتورهای 9 تا 39 آمپر چینت قابل نصب است .
تماس بگیرید

بی متال 23 تا 32 آمپر چینت (مدل NR2-36G)

بی متال 23 تا 32 آمپر چینت مدل NR2-36G با بازه تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر برای حفاظت از مدارهای الکتریکی و موتور یا سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان مورد استفاده قرار می گیرد و تمامی مراحل ساخت محصول مورد نظر مطابق استاندارد IEC/EN 60947-4-1 با تعبیه مواد اولیه درجه یک توسط مهندسین چینی انجام شده است. بی متال چینت مذکور دارای قیمت بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد و به نسبت کیفیت و طول عمر بالایی که دارد با دیگر برندهای خارجی آمریکایی و اروپایی قابل مقایسه است.
تماس بگیرید

بی متال 23 تا 32 آمپر چینت (مدل NR2-93G)

بی متال 23 تا 32 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان 23 تا 32 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا 95 آمپر چینت می باشد.
تماس بگیرید

بی متال 30 تا 40 آمپر چینت (مدل NR2-93G)

بی متال 30 تا 40 آمپر چینت مدل NR2-93G مطابق استاندارد IEC/EN 60947-4-1 با تعبیه قطعات اولیه درجه یک و به کارگیری تکنولوژی های برتر روز دنیا و ماشین آلات نوین چینی توسط مهندسین و متخصصین توانمند چانت در کمپانی بزرگ چینت ساخته شده است و به واسطه ی دارا بودن کیفیت و طول عمر بالا دارای تاییدهای بین المللی UL ،RCC ،CE ،KEMA ،EAC و UKrSEPRO می باشد. بی متال چینت مذکور با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان 30 تا 40 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا 95 آمپری چینت قابل نصب است و به منظور حفاظت از موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان (اضافه بار) استفاده می شود.
تماس بگیرید

بی متال 37 تا 50 آمپر چینت (مدل NR2-93G)

بی متال 37 تا 50 آمپر چینت مدل NR2-93G مطابق استاندارد IEC/EN 60947-4-1 با به کارگیری برترین تکنولوژی ها و تجهیزات نوین چینی و تعبیه متریال اولیه درجه یک و دو قطعه فلز ناهمجنس با ضریب انبساط مختلف ساخته شده است و با کیفیت بالا و تاییدهای بین المللی به بازارهای جهانی عرضه می گردد. بی متال چینت مذکور با نام دیگر رله حرارتی در بازارهای صنعت برق ایران و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل شناسایی است و به منظور حفاظت از موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان (اضافه بار) استفاده می شود و در کنتاکتورهای چینت با جریان 40 تا 95 آمپر قابل نصب است.
تماس بگیرید

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش