جستجو

بوستر پمپ

پمپ بوستر از سری پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود و مجموعه ای از چند پمپ می باشد که برای تقویت و افزایش توان پمپ استفاده می شود. پمپ های موجود در این مجموعه با توجه به دبی و هد مد نظر، به صورت موازی یا سری قرار می گیرند. به این صورت که پمپها برای افزایش دبی به صورت موازی و برای تأمین هد بالا به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند. اما این شبکه علاوه بر چندین پمپ، شامل اجزای دیگری نیز می باشد که به شرح زیر است:

 

فیلتر
Sort
display