جستجو
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 35-2322

گیج سیلندر یا Bore Gauge ابزاری برای گرفتن ابعاد و فهمیدن دقیق قطر داخلی سطوح گرد چوبی، فلزی، پلاستیکی و غیره ... است. به طور مثال بلبرینگ، سیلندر، گلویی های چوبی و به طور کلی قطر داخلی هر نوع استوانه و حلقه های کوتاه و بلند را می توان با این دستگاه ها اندازه گرفت. کولیس و میکرومتر داخل سنج نیز همین کار را می کنند اما بور گیج این پروسه را سریع تر انجام داده و قابلیت اندازه گیری چند نقطه مختلف و در عین حال دسترسی راحت به عمق گلویی را فراهم می آورد. نیز وجود دارد. با گیج سیلندر می توان بطور همزمان قسمت بالایی و سر، وسط و ته یک سیلندر و استوانه بلند را خیلی سریع اندازه گرفت و عملیات فهمیدن صاف و ناصاف بودن تمام سطح یک سیلندر را در مدت زمان خیلی کمی مشخص کرد.
تماس بگیرید

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 18-2322

گیج سیلندر یا Bore Gauge ابزاری برای گرفتن ابعاد و فهمیدن دقیق قطر داخلی سطوح گرد چوبی، فلزی، پلاستیکی و غیره ... است. به طور مثال بلبرینگ، سیلندر، گلویی های چوبی و به طور کلی قطر داخلی هر نوع استوانه و حلقه های کوتاه و بلند را می توان با این دستگاه ها اندازه گرفت. کولیس و میکرومتر داخل سنج نیز همین کار را می کنند اما بور گیج این پروسه را سریع تر انجام داده و قابلیت اندازه گیری چند نقطه مختلف و در عین حال دسترسی راحت به عمق گلویی را فراهم می آورد. نیز وجود دارد. با گیج سیلندر می توان بطور همزمان قسمت بالایی و سر، وسط و ته یک سیلندر و استوانه بلند را خیلی سریع اندازه گرفت و عملیات فهمیدن صاف و ناصاف بودن تمام سطح یک سیلندر را در مدت زمان خیلی کمی مشخص کرد.
تماس بگیرید

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 60-2322

گیج داخل سیلندر(Bore Gauge) ابزاری است که برای اندازه گیری داخل سوراخ یا استوانه استفاده می شود. هنگامی که یک گیج در سوراخی که نیاز به اندازه گیری دارد وارد می شود، قطعات کوچکی به نام سندان به سمت بیرون منبسط می شوند تا قطر آن را تعیین کنند.
تماس بگیرید

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 160-2322

گیج داخل سیلندر(Bore Gauge) ابزاری است که برای اندازه گیری داخل سوراخ یا استوانه استفاده می شود. هنگامی که یک گیج در سوراخی که نیاز به اندازه گیری دارد وارد می شود، قطعات کوچکی به نام سندان به سمت بیرون منبسط می شوند تا قطر آن را تعیین کنند.
تماس بگیرید

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 250-2322

گیج داخل سیلندر(Bore Gauge) ابزاری است که برای اندازه گیری داخل سوراخ یا استوانه استفاده می شود. هنگامی که یک گیج در سوراخی که نیاز به اندازه گیری دارد وارد می شود، قطعات کوچکی به نام سندان به سمت بیرون منبسط می شوند تا قطر آن را تعیین کنند.
تماس بگیرید

گیج داخل سیلندر اینسایز مدل 100-2322

گیج داخل سیلندر( gauge inside cylinder) ابزاری است که برای اندازه گیری داخل سوراخ یا استوانه استفاده می شود. هنگامی که یک گیج در سوراخی که نیاز به اندازه گیری دارد وارد می شود، قطعات کوچکی به نام سندان به سمت بیرون منبسط می شوند تا قطر آن را تعیین کنند.
تماس بگیرید
فیلتر
Sort
display