جستجو

جامپر از بالا ترمینال فشاری

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

جامپر از بالا ترمینال فشاری 2 خانه سایز 2.5 رعد (مدل BS2-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
8,450 تومان 7,605 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 3 خانه سایز 2.5 رعد (مدل BS3-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
11,585 تومان 10,427 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 10 خانه سایز 2.5 رعد (مدل BS10-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
31,335 تومان 28,202 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 2 خانه سایز 4 رعد (مدل BS2-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
10,475 تومان 9,428 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 3 خانه سایز 4 رعد (مدل BS3-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
13,515 تومان 12,164 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 10 خانه سایز 4 رعد (مدل BS10-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
32,330 تومان 29,097 تومان

جامپر از بالا ترمینال فشاری 2 خانه سایز 6 رعد (مدل BS2-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
13,515 تومان 12,164 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display