جستجو
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کولیس دیجیتال اینسایز 15 سانت مدل 150-1108

کولیس دیجیتال اینسایز 15 سانت مدل 150-1108 کولیسی با دقت 0.01 میلیمتر و یا 0.0005 اینچ است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 150 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 236 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 16 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 40 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 4سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس دیجیتال اینسایز 20 سانت مدل 200-1108

کولیس دیجیتال اینسایز 20 سانت مدل 200-1108 (INSIZE Digital Caliper 1108-200) کولیسی با دقت 0.01 میلیمتر و یا 0.0005 اینچ است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 200 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 286 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 24 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 50 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 5 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس دیجیتال اینسایز 30 سانت مدل 300-1108

کولیس دیجیتال اینسایز 30 سانت مدل 300-1108 (INSIZE Digital Caliper 1108-300) کولیسی با دقت 0.01 میلیمتر و یا 0.0005 اینچ است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 300 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 400 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 25 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 60 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 6 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساعتی اینسایز 15 سانت مدل 150A-1312

کولیس ساعتی اینسایز 15 سانت مدل 150A-1312 کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 150 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 235 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 16 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 40 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 4سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساعتی اینسایز 20 سانت مدل 200A-1312

کولیس ساعتی اینسایز 20 سانت مدل 200A-1312 کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 200 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 288 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 24 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 48 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 4.8 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساعتی اینسایز 30 سانت مدل 300A-1312

کولیس ساعتی اینسایز 30 سانت مدل 300A-1312 کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 300 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 410 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 28 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 62 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 6.2 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساده اینسایز 15 سانت مدل 1502S-1205

کولیس ساده اینسایز 15 سانت مدل 1205-1502S کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 150 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 235 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 15.5 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 40 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 4سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساده اینسایز 20 سانت مدل 2002S-1205

کولیس ساده اینسایز 20 سانت مدل 1205-1502S کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 200 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 290 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 23.5 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 50 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 5 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس ساده اینسایز 30 سانت مدل 3002S-1205

کولیس ساده اینسایز 30 سانت مدل 1205-3002S کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 300 میلیمتر است. این کولیس با طول بدنه 414 میلیمتر دارای فک بالا به ارتفاع 27.5 میلیمتر و فک اصلی به ارتفاع 64 میلیمتر است که بدین دلیل امکان سنجش عمق و ابعاد یک جسم را حداکثر تا 6.4 سانتی متر می دهد. امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
تماس بگیرید

کولیس اندازه گیری 13 سانتی

کولیس ساده 13 سانتی کولیسی با دقت 0.02 میلیمتر است که دامنه اندازه گیری آن 0 تا 130 میلیمتر می باشد. این کولیس با طول بدنه 200 میلیمتر است . امکان سنجش داخل، بیرون و ارتفاع یک جسم نیز به کمک هر سه فک امکان پذیر است.
270,000 تومان 250,000 تومان

کولیس عمق سنج اینسایز مدل 150-1240

کولیس عمق سنج یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و ازمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت.
تماس بگیرید

کولیس عمق سنج اینسایز مدل 200-1240

کولیس عمق سنج (Vernier Depth Gauge) یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت.
تماس بگیرید

کولیس عمق سنج اینسایز مدل 300-1240

کولیس عمق سنج (Vernier Depth Gauge) یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت. نوع آنالوگ این محصولبه کمک یک نشانگر یا عقربه مکانیکی سوزنی شکل، میزان عمق اندازه گیری شده را بر روی صفحه شماره دار، نشان می دهد.
تماس بگیرید

کولیس عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 150-1141

کولیس عمق سنج (Vernier Depth Gauge) یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت. نوع دیجیتال این محصول ، یک صفحه نمایش دیجیتالی جای نشانگر آنالوگ را می گیرد،اگر دستگاه کالیبره و تنظیم باشد، نمونه دیجیتالی دقت بالاتری نسبت به نوع آنالوگ آن دارد.
تماس بگیرید

کولیس عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 200-1141

کولیس عمق سنج (Depth Gauge) یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت. نوع دیجیتال این محصول ، یک صفحه نمایش دیجیتالی جای نشانگر آنالوگ را می گیرد،اگر دستگاه کالیبره و تنظیم باشد، نمونه دیجیتالی دقت بالاتری نسبت به نوع آنالوگ آن دارد.
تماس بگیرید

کولیس عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 300-1141

کولیس عمق سنج (Depth Gauge) یکی از ابزار های اندازه گیری است که به صورت دستی در کارگاه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این کولیس می توان ابعاد مختلف قطعه کار و البته عمق شیار های موجود در روی آن را نیز اندازه گرفت. نوع دیجیتال این محصول ، یک صفحه نمایش دیجیتالی جای نشانگر آنالوگ را می گیرد،اگر دستگاه کالیبره و تنظیم باشد، نمونه دیجیتالی دقت بالاتری نسبت به نوع آنالوگ آن دارد.
تماس بگیرید

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display