جستجو

سانتریفیوژ

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-25/7A2S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3,100,000 تومان 2,945,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-25/7A4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2,800,000 تومان 2,660,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-25/7A6S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2,800,000 تومان 2,660,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-25/7A4T)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2,800,000 تومان 2,660,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-30/10A4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3,370,000 تومان 3,200,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-30/10A6S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3,370,000 تومان 3,200,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-30/10A4T)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3,370,000 تومان 3,200,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-40/12G4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
5,670,000 تومان 5,386,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-40/12G6S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
5,670,000 تومان 5,386,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-40/12G4T)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
5,670,000 تومان 5,386,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-50/16R4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
8,550,000 تومان 8,122,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-50/16R6S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
8,550,000 تومان 8,122,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده (مدل BEB-50/16R4T)

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
8,550,000 تومان 8,122,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده (مدل BEF-20/10 A4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2,970,000 تومان 2,821,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده (مدل BEF-25/10 A4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3,500,000 تومان 3,325,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده (مدل BEF-30/10 G4S)

فن سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4,900,000 تومان 4,655,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده (مدل BEF-30/10 G4T)

فن سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده در فضاهای صنعتی و تجاری همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، باشگاه‌ها، کافه‌ها، کارگاه‌ها، موتورخانه‌ها، انبار‌های صنعتی، آشپزخانه‌ها، انواع سیستم‌های تخلیه، حمل و نقل، سرمایش و کولدینگ، خشک سازی و حذف رطوبت ، پاک سازی هوا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4,900,000 تومان 4,655,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-20/25A4S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
3,830,000 تومان 3,638,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-25/20G4S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
3,830,000 تومان 3,638,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-25/25G4S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
4,000,000 تومان 3,800,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-30/25G6S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
4,400,000 تومان 4,180,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-30/30R6S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
5,180,000 تومان 4,921,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده (مدل BEF-38/30R8S1)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه سه سرعته دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
8,200,000 تومان 7,790,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده (مدل BEF-20/20A4S)

فن سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده به شکل استوانه ای با تعداد زیادی تیغه کوچک در محور پروانه ساخته می شود که فن در جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قابلیت اصلی هواکش های سانتریفیوژ فوروارد، کمک به تهویه و خنک کردن هوا در موقعیت های مختلف میباشد.
3,300,000 تومان 3,135,000 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display