جستجو

پمپ کولر

پمپ کولر آبی در داخل اتاقک کولر قرار گرفته و وظیفه اصلی آن پمپاژ آب از کف محفظه کولر به قسمت های بالایی پوشال که لوله های آب در آنجا قرار گرفتند، می باشد. اصلی ترین اجزای پمپ کولر آبی ، موتور الکتریکی که خارج از آب قرار گرفته و پروانه ای است که غالبا سه یا چهار پره بوده و حکم توربین را دارد. این الکتروموتور با روشن کردن کولر، باعث چرخش پروانه می شود. از این طریق آب از کفی پمپ که حکم آب بند را نیز ایفا می کند، وارد آن می شود. سپس این آب دوباره توسط پروانه با فشار فراوان به سمت خروجی که به آن چپقی گفته می شود و محل اتصال شلنگ به خود موتور است، پمپاژ می شود. این محل همانجایی است که آب در سه شاخه منشعب شده و به سمت پوشال ها می رود.  

 

فیلتر
Sort
display