جستجو

جامپر از بالا ترمینال پیچی

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC2-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
9,810 تومان 8,829 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC3-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
15,495 تومان 13,946 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC10-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
47,565 تومان 42,809 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 4 رعد (مدلCC2-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 4 رعد (مدلCC3-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 4 خانه سایز 4 رعد (مدلCC4-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 4 رعد (مدلCC10-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 6 رعد (مدلCC2-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 6 رعد (مدلCC3-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 6 رعد (مدلCC10-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 10 رعد (مدل CC3-10)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
17,660 تومان 15,894 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 10 رعد (مدل CC10-10)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
56,030 تومان 50,427 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 16 رعد (مدل CC2-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
28,810 تومان 25,929 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 16 رعد (مدل CC3-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
38,590 تومان 34,731 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 16 رعد (مدل CC10-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
112,540 تومان 101,286 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 25 رعد (مدل CC2-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
29,160 تومان 26,244 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 25 رعد (مدل CC3-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
39,170 تومان 35,253 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 25 رعد (مدل CC10-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
116,630 تومان 104,967 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 35 رعد (مدل CC2-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
32,545 تومان 29,291 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 35 رعد (مدل CC3-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
49,665 تومان 44,699 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 35 رعد (مدل CC10-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
152,080 تومان 136,872 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 50 رعد (مدل CC2-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
66,670 تومان 60,003 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 50 رعد (مدل CC3-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
85,725 تومان 77,153 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 70 رعد (مدل CC2-70)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
74,320 تومان 66,888 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display