جستجو
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

فلومتر هوا برند یوکوگاوا (مدل RAKD56)

فلومتر عقربه ای یوکوگاوا ، محصول مشترک کشورهای آلمان و ژاپن می باشد. فلومتر هوا برند یوکوگاوا مدل RAKD56 جهت اندازه گیری فلو گاز و هوا طراحی گردیده است. این فلومتر عقربه ای با کانکشن دنده ای در سایز 1/4 و دارای سوئیچ قابل ارائه می باشد.
32,000,000 تومان 30,000,000 تومان

فلومتر آب برند کوبولد (مدل RCD)

فلومتر که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان سیال عبوری ازطریق یک ونچوری یا اورفیس و اختلاف فشار دو طرف آن به میزان جریان عبوری برساند. فلومتر برند کوبولد مدل RCD برای اندازه گیری حجم سیال مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
22,000,000 تومان 20,000,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند آزوتو

روتامتر که آن را فلومتر روتامتر نیز می نامند ابزاری است که مشخص می‌کند که چه حجمی از سیال و با چه سرعتی وارد تاسیسات و بخش های مختلف یک پروژه می‌شود. فلومتر روتامتر آزوتو (Azoto Rotameter)، جهت اندازه گیری فلو گاز و هوا طراحی گردیده است. این فلومتر در سایز 1/2 قابل ارائه می باشد.
5,200,000 تومان 5,000,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند بروکس (مدل 2700)

روتامتر هوا برند بروکس (مدل 2700) برای اندازگیری میزان عبوری جریان سیال در عملیات های صنعتی و یا آزمایشگاهی به کار می رود. روتامترها با استفاده از یک گوی که در یک لوله قرار دارد که قطر آن لوله به تدریج تغییر می کند، در نتیجه نقطه ای که گوی قرار گرفت مقدار جریان را نشان می دهد.
5,000,000 تومان 4,500,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند کرونه (مدل DK800-R)

روتامتر که آن را فلومتر روتامتر نیز می نامند ابزاری است که مشخص می‌کند که چه حجمی از سیال و با چه سرعتی وارد تاسیسات و بخش های مختلف یک پروژه می‌شود. فلومتر هوا برند کرونه مدل DK800-R، جهت اندازه گیری فلو گاز و هوا طراحی گردیده است. این فلومتر در سایز 1/4 قابل ارائه می باشد.
35,000,000 تومان 30,000,000 تومان

فلومتر آب برند پلاتون

فلومتر آب که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان آب عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر آب یا جریان سنج آب پلاتون برای اندازه گیری حجم آب مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
22,000,000 تومان 20,000,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند آلبورگ

فلومتر هوا و آب برند آلبورگ ساخت آمریکا برای اندازگیری مقدار جریان سیال در واحد زمان درصنایع مختلف و آزمایشگاه ها به کار می رود. روتامترها با استفاده از یک گوی که در یک لوله مخروطی خاص قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان می دهد.
17,000,000 تومان 16,000,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند روتا (مدل 8804274301 )

روتامتر هوا برند روتا مدل 8804274301 ساخت آلمان به شکل گسترده ای برای اندازگیری میزان عبوری جریان سیال درکاربرد های صنعتی , آزمایشگاهی و ... به کار می رود. روتامترها با استفاده از یک گوی که در یک لوله قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان می دهد.
18,000,000 تومان 17,000,000 تومان

فلومتر روتامتر هوا برند روتا (مدل 8804274302)

روتامتر هوا برند روتا مدل 8804274302 به شکل گسترده ای برای اندازگیری شدت جریان سیال در عملیات های صنعتی به کار می رود. روتامترها با استفاده از یک شناور که در یک لوله قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان می دهد. ضمنا بر روی این مدل می توان تعداد سوئیچ الکتریکی موجود نصب نمود تا بتوان در کنترل فلو استفاده کرد ( در این مورد میتوانید با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.)
13,000,000 تومان 12,000,000 تومان

فلومتر آب برند آلبورگ

فلومتر آب که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان آب عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر آب یا جریان سنج آب آلبورگ برای اندازه گیری حجم آب مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
17,000,000 تومان 16,000,000 تومان

فلومتر مایعات برند توربو

فلومتر مایعات که دبی سنج مایعات نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان مایعات عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر مایعات یا جریان سنج مایعات توربو برای اندازه گیری حجم سیالات مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
16,000,000 تومان 15,000,000 تومان

فلومتر مایعات با سوئیچ برند التا (مدل S2)

فلومتر مایعات که دبی سنج مایعات نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان مایعات عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر مایعات یا جریان سنج مایعات التا برای اندازه گیری حجم مایع مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
38,000,000 تومان 36,000,000 تومان

فلومتر مایعات با سوئیچ برند اینداستریراگلر

فلومتر مایعات که دبی سنج مایعات نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان مایعات عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر مایعات یا جریان سنج مایعات اینداستریراگلر برای اندازه گیری حجم مایع مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
25,000,000 تومان 24,000,000 تومان

فلومتر مایعات با سوئیچ برند کوبولد مدل SMV

فلومتر مایعات که دبی سنج مایعات نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان مایعات عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر مایعات یا جریان سنج مایعات کوبولد برای اندازه گیری حجم مایع مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
تماس بگیرید

فلوکنترل گاز

فلومتر (یا جریان سنج) ابزاری است که برای اندازه گیری میزان جریان خطی ، غیرخطی ، حجمی یا جرمی یک مایع یا یک گاز استفاده می شود. فلوکنترل گاز ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان گاز عبوری در یک لوله است.
5,500,000 تومان 5,000,000 تومان

فلومتر آب فیشر پورتر

فلومتر آب که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان آب عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. فلومتر آب یا جریان سنج آب فیشر پورتر برای اندازه گیری حجم آب مورد استفاده در صنایع مختلف کاربرد دارد.
8,500,000 تومان 8,000,000 تومان

فلومتر گازها برند توکیو کیسو

فلومتر روتامتر هوا برند توکیو کیسو برای اندازگیری شدت جریان سیال در عملیات های صنعتی به کار می رود. روتامترها با استفاده از یک شناور که در یک لوله قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان می دهد.
16,000,000 تومان 15,000,000 تومان

فلومتر جرمی LZYN

مس فلومتر یا فلومتر جرمی یکی از ابزارهایی است که برای اندازه گیری جرم عبور کرده از یک منطقه خاص و در یک زمان خاص به کار گرفته می شود. این تجهیزات نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف و به طور ویژه در صنایع نفت و پالایشگاه دارند که در آنها جریان ورودی و خروجی بسیار مهم و تعیین کننده است.
88,000,000 تومان 85,000,000 تومان

فلومتر مغناطیسی هنریچ

فلومتر مغناطیسی یا دبی سنج یکی از پرکاربردترین و قابل انعطاف ترین فلومترهای موجود می باشد. با توجه به قانون الکترومغناطیسی فارادی که اساس عملکرد فلومترهای مغناطیسی می باشد، از این فلومترها برای سیالاتی استفاده می شوند که دارای هدایت الکتریکی هستند لذا این تکنولوژی برای اندازه گیری فلوی هیدروکربن ها و گازها قابل استفاده نمی باشد.
122,000,000 تومان 120,000,000 تومان

فلومتر حرارتی مخصوص گاز سیارگو

فلومتر گازی (Gas flow meter) ابزاری برای سنجش سرعت جریان گاز عبوری از یک لوله است که می‌توان با توجه به آن فاکتورهای دیگری مانند شدت جریان جرمی سیال و حتی توزیع حرارتی آنها را هم اندازه گیری کرد. استفاده از این ابزار در سیستم هایی که از گاز به عنوان خوراک ورودی استفاده می‌کنند یا همچنین در سیستم هایی که وظیفه نقل و انتقالات سیالات گازی را بر عهده دارند، بسیار مهم و تعیین کننده است. در حقیقت این فلومتر می تواند گاز جابجا شده بین دو نقطه را به خوبی و با استاندارد بالا اندازه گیری کند و نتایج را به صورت حرکت عقربه یا داده های دیجیتال در اختیار اپراتور ها قرار دهد.
تومان

فلومتر جرمی حرارتی یاماتاکه (Yamatake)

فلومتر حرارتی،یک نوع فلومتر مناسب گازها است که با اندازه گیری حرارت گاز در حرکت و اندازه گیری گاز ثابت با اختلاف درجه حرارت آن به سرعت و در نتیجه دبی جرمی آن را محاسبه می کند .
19,500,000 تومان 19,000,000 تومان

فلومتر کرونه (مدل H250-M9)

فلومتر کرونه مدل H250-M9 ترکیبی از اندازه گیری جریان مکانیکی مایعات و گازها با قابلیت ارتباطات پیشرفته است و مدل هایی همراه با خروجی 20-4 میلی امپر، پروتکل هارت و فیلدباس، کانشکن رزوه ای NPT ،G و فلنجی سایز 2 اینچ، دما 400....200- سانتی گراد، فشار ماکسیمم 14500 PSIG دارد و در صنایع مواد شیمیایی، پتروشیمی، غذا و نوشیدنی، نفت و گاز، نیروگاه و آب و فاضلاب استفاده می گردد.
30,000,000 تومان 29,000,000 تومان

کنتور مایعات خورنده و مواد غذایی با پالس متر B&R

از کنتور مایعات برای اندازه گیری میزان سیال در حال جریان از یک مسیر بسته (مانند خط لوله) با سطح مقطع مشخص استفاده می شود. در برخی از کنتورهای مایعات حجم سیال در جریان به طور مستقیم خوانده می شود و در برخی دیگر پس از اندازه گیری دبی سرعت و یا وزن سیال حجم آن با تقریب خوبی تخمین زده می شود.
55,000,000 تومان 53,000,000 تومان

نمایشگر فلو 3 اینچ فلنجی شات گرات

فلو ایندیکیتور یا نمایشگر جریان (Flow Indicator) وسیله ای پر کاربرد در صنعت جهت نمایش جریان عبوری برای سیال های مختلف باشد. این وسیله از یک تیوپ فلزی یا شیشه ای که قطر آن با قطر لوله اصلی برابر می باشد ساخته شده و به حالت عمودی و افقی در مسیر سیال نصب می گردد.
11,000,000 تومان 10,000,000 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display