جستجو

نگهدارنده فیوز (فیوز هولدر)

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

نگهدارنده فیوز 2 پل چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 102 LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
65,090 تومان 55,300 تومان

نگهدارنده فیوز 2 پل سایز 38*10 رعد (مدل RFH 102)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
65,090 تومان 55,300 تومان

نگهدارنده فیوز 3 پل چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 103 LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
97,585 تومان 82,900 تومان

نگهدارنده فیوز 3 پل سایز 38*10 رعد (مدل RFH 103)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
97,585 تومان 82,900 تومان

نگهدارنده فیوز 3 پل+ نول چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 103N LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
130,100 تومان 110,000 تومان

نگهدارنده فیوز 3 پل+نول سایز 38*10 رعد (مدل RFH 103N)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
130,100 تومان 110,000 تومان

نگهدارنده فیوز 4 پل چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 104 LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
130,100 تومان 110,000 تومان

نگهدارنده فیوز 4 پل سایز 38*10 رعد (مدل RFH 104)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
130,100 تومان 110,000 تومان

نگهدارنده فیوز تک پل چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 10 LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
32,655 تومان 27,700 تومان

نگهدارنده فیوز تک پل سایز 38*10 رعد (مدل RFH 10)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
32,655 تومان 27,700 تومان

نگهدارنده فیوز تک پل+ نول چراغدار سایز 38*10 رعد (مدل RFH 10N LD)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
65,305 تومان 55,500 تومان

نگهدارنده فیوز تک پل+نول سایز 38*10 رعد (مدل RFH 10N)

جهت قرار گرفتن فیوزهای سیلندری در مدار از کلید فیوزها (نگهدارنده های فیوز ) استفاده می شود. این نگهدارنده فیوز مناسب فیوزهای سیلندری می باشد که به صورت تک پل،دو پل، سه پل و چهار پل عرضه می شود.
65,305 تومان 55,500 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش