جستجو

گلوب ولو یا شیر کروی برای قطع، وصل و تنظیم جریان سیال بکار می رود. گلوب ولو یا شیرهای کروی برای سیستم هایی استفاده می شوند که کنترل جریان و گرفتن نشتی مورد نیاز است. گلوب ولو یا شیرهای کروی به نسبت گیت ولو ها یا شیرهای دروازه ای، شات اف (Shutoff) بهتری ارائه می دهند؛ البته هزینه و قیمت شان از شیر گیت یا گیت ولو ها بیشتر است.

فیلتر
Sort
display