جستجو

ترانسمیتر سطح

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ترانسمیتر سطح اولتراسونیک اندرس هاوزر مدل FTU 230-E-AA32

یکی از دستگاه هایی که جهت اندازه گیری سطح بدون برقراری تماس با مواد بکار میرود سطح سنج یا ترانسمیتر سطح التراسونیک اندرس هاوزر مدل FTU 230-E-AA32 می باشد. این نوع از سطح سنج ها با استفاده از سنسور اولتراسونیک یا ماوراء صوت و به روش غیر تماسی و مجاورتی اندازه گیری سطح را انجام می دهد.
27,000,000 تومان 25,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح التراسونیک سوندار (مدل SLM-990C)

یکی از دستگاه هایی که جهت اندازه گیری سطح بدون برقراری تماس با اجسام بکار میرود سطح سنج یا ترانسمیتر سطح ضد انفجار التراسونیک سوندار می باشد. این نوع از سطح سنج ها با استفاده از سنسور اولتراسونیک یا ماوراء صوت و به روش غیر تماسی و مجاورتی اندازه گیری سطح را انجام می دهد.
37,000,000 تومان 35,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح التراسونیک سوندار (مدل ULM-1000C)

یکی از دستگاه هایی که جهت اندازه گیری سطح بدون برقراری تماس با اجسام بکار می رود سطح سنج یا ترانسمیتر سطح التراسونیک سوندار می باشد. این نوع از سطح سنج ها با استفاده از سنسور اولتراسونیک یا ماوراء صوت و به روش غیر تماسی و مجاورتی اندازه گیری سطح را انجام می دهد.
32,000,000 تومان 30,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح پنوماتیک فاکسبرو (مدل 13FA)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری در یک زمان مشخص و بصورت پیوسته به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
52,000,000 تومان 50,000,000 تومان

ترانسمیتر الکترونیکی سطح فاکسبرو (مدل 827DF)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری بطور پیوسته و در یک زمان مشخص به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
36,000,000 تومان 35,000,000 تومان

ترانسمیتر الکترونیکی سطح به همراه نمایشگر فاکسبرو (مدل 827DF)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری بطور پیوسته و در یک زمان مشخص به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
36,000,000 تومان 35,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح راداری کرونه (مدل BM 70A)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری بطور پیوسته و در یک زمان مشخص به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
73,000,000 تومان 70,000,000 تومان

ترنسمیتر سطح برند KDG (سری 8090)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
11,000,000 تومان 10,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح التراسونیک سوندار (مدل SLM1200S)

لول ترانسمیتر التراسونیک سوندار ، 1200S یک سیستم اندازه گیری سطح اولتراسونیک بسیار پیشرفته هستند که اندازه گیری سطح غیر تماسی را برای طیف گسترده ای از کاربردها در مایع و جامد فراهم می کند. سری SLM1200 متشکل از یک کنترل کننده مبتنی بر ریزپردازنده و حسگرهایی است که می توانند برای اندازه گیری سطح12 متری بر اساس نیاز میدانی نصب شوند.
39,000,000 تومان 38,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح التراسونیک گودا (مدل GDSL552)

در اندازه گیری سطح در مواردی که تماس با سطح سیال امکان پذیر نباشد، استفاده از ترانسمیترهای التراسونیک میتواند گزینه مناسبی باشد. سنسورهای التراسونیک براساس ارسال موج صوتی در مسیر سطح و اندازه گیری زمان سپری شده برای بازگشت ان کار میکنند. از انجا که سرعت صوت مشخص است بااندازه گیری زمان رفت و برگشت میتوان فاصله را محاسبه کرد. در اندازه گیری نوع التراسونیک معمولا فاصله بین محتویات مخزن و بالای آن مورد اندازه گیری قرار می گیرد. ارتفاع از کف مخزن از اختلاف بین این اطلاعات و ارتفاع کل مخزن محاسبه می شود. درصورتیکه سیال مایع باشد سیستم هایی وجود دارند که توانایی اندازه گیری ارتفاع از کف مخزن را نیز دارند.
18,000,000 تومان 17,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح پنوماتیک فاکسبرو (مدل 13F)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح مناسب همه نوع مایعات در یک زمان مشخص و بصورت پیوسته به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد نفتی ، شیمیایی ‌مواد غذایی فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
52,000,000 تومان 50,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح پنوماتیک فاکسبرو (مدل 13FE)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری در یک زمان مشخص و بصورت پیوسته به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
52,000,000 تومان 50,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح پنوماتیک فاکسبرو (مدل 15F)

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر ابزاری برای اندازه گیری سطح یک سیال به شمار می آید. این دستگاه را می توان برای تعیین سطح سیالات و یا جامدات پودری در یک زمان مشخص و بصورت پیوسته به کار برد. طراحی این دستگاه ها به شکلی است که امکان اندازه گیری سطح محیط هایی مانند آب، مایعات چسبناک و مواد سوختی، مواد جامد و خشک، مواد جامد و موارد مشابه آنها فراهم می کند و می توان آنها را در حوزه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار داد.
3,600,000 تومان 35,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح پنوماتیک ماسونیلان (مدل 12812)

ترانسمیتر سطح پنوماتیک یا لول کنترل Masoneilan 12812 یک نوع لوله گشتاور بسیار قابل اعتماد است که بر اساس فناوری جابجایی ثابت شده در میدان با استفاده از اصل شناوری ارشمیدس است. 12812 برای کنترل و / یا انتقال سطح در یک مخزن با یک یا دو سیال (سرویس رابط) استفاده می شود. ترانسمیتر یا کنترلر سطح 12812 انعطاف پذیری عالی را با عملکرد میدانی اثبات شده و قابل اعتماد برای کاربردهای کنترل سطح پنوماتیک فراهم می کند .
120,000,000 تومان 100,000,000 تومان

پروپرشنال باند ماسونیلان

پروپرشنال باند ماسونیلان،یکی از انواع اقلام مصرفی در لول ترانسمیتر یا کنترل ترانسمیتر های ماسونیلان سری 12800 میباشد
تماس بگیرید

فلاپر ماسونیلان

فلاپر یا فلپر ماسونیلان،یکی از انواع اقلام مصرفی در لول ترانسمیتر یا کنترل ترانسمیتر های ماسونیلان سری 12800 میباشد
تماس بگیرید

ست یونیت مکانیسم ماسونیلان

ست یونیت مکانیسم ماسونیلان،یکی از انواع اقلام مصرفی در لول ترانسمیتر یا کنترل ترانسمیتر های ماسونیلان سری 12800 میباشد
تماس بگیرید

ترانسمیتر سطح دیسپلیسر فیشر (مدل 249)

کنترل‌کننده‌های سطح پنوماتیک Fisher 2500 ابزار دقیق، قابل اعتماد و ساده بادی را برای خدمات سطح مایع، سطح رابط و چگالی ارائه می‌دهند.
تماس بگیرید

رسیور کنترلر پنوماتیک فیشر (مدل 2506)

رسیور کنترلر پنوماتیک فیشر معمولاً از یک ترانسمیتر، به عنوان ورودی استفاده می کنند و سیگنال خروجی پنوماتیک استاندارد تولید می کنند.
تماس بگیرید

رسیور کنترلر پنوماتیک فیشر(مدل 2516)

رسیور کنترلر پنوماتیک فیشر معمولاً از یک ترانسمیتر، به عنوان ورودی استفاده می کنند و سیگنال خروجی پنوماتیک استاندارد تولید می کنند.
تماس بگیرید

ترانسمیتر سطح دیجیتالی فیشر (مدل DLC3010)

کنترل‌کننده‌های سطح دیجیتال DLC3010 با دیسپلیسر برای اندازه‌گیری سطح مایع، سطح رابط بین دو مایع، یا وزن مخصوص مایع (چگالی) استفاده می‌شوند. تغییرات در سطح یا وزن مخصوص، نیروی غوطه ور را روی یک جابجایی اعمال می‌کند که شفت لوله گشتاور (torque tube ) را می‌چرخاند. . این حرکت گشتاوری بر روی کنترل کننده سطح دیجیتال اعمال می شود، به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و دیجیتالی می شود. سیگنال دیجیتال به ازای نیازهای ( engineering unit) کاربر جبران و پردازش می‌شود و دوباره به سیگنال خروجی الکتریکی آنالوگ 4-20 میلی آمپر تبدیل می‌شود. سیگنال خروجی جریان حاصل به یک عنصر نشانگر یا کنترل نهایی ارسال می شود.
88,000,000 تومان 85,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح راداری گودا (Goda)مدل GDRD56-PBGP2BAMA

ترانسمیترهای سطح راداری (Radar Level Transmitter) یکی از تجهیزات ابزاردقیق بوده که برای اندازه‌گیری سطح از آن‌ها استفاده می‌شود. این ترانسمیتر ابزاری اختصاصی برای اندازه گیری سطح سیال در یک مخزن یا در یک محفظه خاص است که از امواج رادیویی و راداری برای اندازه گیری استفاده می کند. این ترانسمیتر ها بر مبنای سرعت رفت و برگشت امواج رادیویی، قبل و بعد از برخورد با سطح سیال طراحی شده اند و از میزان دقت بالایی برخوردار هستند.
32,000,000 تومان 30,000,000 تومان

ترانسمیتر سطح التراسونیک( Ultrasonic) پکترونیک (مدل UCS3)

در اندازه گیری سطح در مواردی که تماس با سطح سیال امکان پذیر نباشد، استفاده از ترانسمیترهای التراسونیک میتواند گزینه مناسبی باشد. سنسورهای التراسونیک براساس ارسال موج صوتی در مسیر سطح و اندازه گیری زمان سپری شده برای بازگشت ان کار میکنند. از انجا که سرعت صوت مشخص است بااندازه گیری زمان رفت و برگشت میتوان فاصله را محاسبه کرد. در اندازه گیری نوع التراسونیک معمولا فاصله بین محتویات مخزن و بالای آن مورد اندازه گیری قرار می گیرد. ارتفاع از کف مخزن از اختلاف بین این اطلاعات و ارتفاع کل مخزن محاسبه می شود. درصورتیکه سیال مایع باشد سیستم هایی وجود دارند که توانایی اندازه گیری ارتفاع از کف مخزن را نیز دارند.
تماس بگیرید

ماژول تنظیم و نمایشگر سطح پکترونیک PECTRONIC(سری DCM)

ماژول تنظیم و نمایشگر سطح پکترونیک سری DCM تنظیم، کنترل سطح و نمایش اطلاعات سطح سنسورهای اولتراسونیک سری UCS را بر عهده دارند.
تماس بگیرید

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display