جستجو

ضدعفونی آب استخر

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کلرزن خطی ایمکس (مدل CL-02)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است. شرکت ایمکس که در حوزه تاسیسات استخر تجربه‌ای طولانی و موفق دارد، انواع کلر زن خطی (Off-line و In-line) و نمکی استخر را برای تامین آبی عاری از آلودگی ارائه می‌دهد.
تماس بگیرید

کلرزن خطی ایمکس (مدل CL-01)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است. شرکت ایمکس که در حوزه تاسیسات استخر تجربه‌ای طولانی و موفق دارد، انواع کلر زن خطی (Off-line و In-line) و نمکی استخر را برای تامین آبی عاری از آلودگی ارائه می‌دهد.
تماس بگیرید

کلرزن خطی ایمکس (مدل CL-01A)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است. شرکت ایمکس که در حوزه تاسیسات استخر تجربه‌ای طولانی و موفق دارد، انواع کلر زن خطی (Off-line و In-line) و نمکی استخر را برای تامین آبی عاری از آلودگی ارائه می‌دهد.
تماس بگیرید

کلرزن خطی آنلاین هایوارد (مدل CL100)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن خطی آنلاین هایوارد (مدل CL200)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی ایمکس (مدل SS C 15E)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی ایمکس (مدل SS C 25E)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی ایمکس (مدل SS C 50E)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی هایوارد (مدلAQR3)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی هایوارد (مدلAQR9)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید

کلرزن نمکی هایوارد (مدل AQR15)

به طور کلی روش‌های مختلفی برای گند زدایی از آب استخر و جکوزی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های کلر زن است.
تماس بگیرید
فیلتر
Sort
display