جستجو

خازن های قدرت

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

خازن سیلندری 7.5 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-7.5-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
774,000 تومان 658,000 تومان

خازن سیلندری 10 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-10-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
919,000 تومان 785,000 تومان

خازن سیلندری 15 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-15-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
1,389,000 تومان 1,180,000 تومان

خازن سیلندری 20 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-20-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
1,685,000 تومان 1,435,000 تومان

خازن سیلندری 25 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-25-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
1,839,000 تومان 1,563,000 تومان

خازن سیلندری 30 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-30-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
2,310,000 تومان 1,963,500 تومان

خازن سیلندری 40 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-40-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
3,368,500 تومان 2,863,500 تومان

خازن سیلندری 5 کیلو وار چینت (مدل NWC6-0.45-5-3)

خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.
654,000 تومان 560,000 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش