جستجو

منبع انبساط

موتورخانه یکی از سیستم های اصلی تامین کننده گرمایش محیط و آب گرم مصرفی می باشد که از تجهیزات مختلفی که شامل دیگ، منبع انبساط، مبدل حرارتی، کلکتور، شیر آلات، لوله ها و اتصالات، پمپ، مشعل و سایر موارد تشکیل شده است. منبع انبساط وظیفه کنترل حجم آب را بر عهده دارد. اگر حجم آب گرم شده و منبسط شده افزایش یابد و نتواند به هر نحوی خارج شود موتورخانه منفجر می شود، به همین دلیل جهت جلوگیری از این اتفاق از منبع انبساط استفاده می شود که به دو صورت باز یا بسته تولید می شوند.

فیلتر
Sort
display