این مدل شیر گاز ساخت کشور چین می باشد و در مدل های بیتا بوتان، ایرانرادیاتور، لورچ و سایر برندها استفاده شده است.