جستجو

طاها قالب طوس

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M3-20 PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M3-20 PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
4,600,000 تومان 4,550,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M3-25 PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M3 25 PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
4,900,000 تومان 4,850,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M3-31PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M3 31PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
5,400,000 تومان 5,350,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M3-35PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M3 35PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
6,000,000 تومان 5,950,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M3-41PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M3 41PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
6,700,000 تومان 6,650,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M6-25PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M6 25PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
14,000,000 تومان 13,900,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل M6-31PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل M6 31PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
15,700,000 تومان 15,600,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل Minex 15 PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل Minex 15 PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
2,750,000 تومان 2,700,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل Minex 25 PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل Minex 25 PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
3,350,000 تومان 3,300,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-20PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 20PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
7,200,000 تومان 7,150,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-25PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 25PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
7,550,000 تومان 7,500,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-31PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 31PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
8,250,000 تومان 8,200,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-35PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 35PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
8,900,000 تومان 8,800,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-40PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 40PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
10,600,000 تومان 10,500,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار TGT (مدل T5-50PL)

مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار طاها قالب توس مدل T5 50PL کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از جمله منازل و استخرها، نفت و گاز، صنایع فولاد و فلز، صنایع غذایی و دارویی، تاسیسات و تهویه مطبوع و به طور کلی هر کجا که انتقال حرارت بهینه بین دو سیال مد نظر باشد. در بخش تأسیسات و تهویه مطبوع از مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی، گرمایش استخر و جکوزی، زون بندی فشار، گرمایش از کف و ... استفاده می شود.
12,700,000 تومان 12,600,000 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش