جستجو

پمپ اسکرو

پمپ اسکرو از سری پمپ های جابجایی مثبت محسوب می شود. تفاوت آن با سایر انواع این پمپ ها، این است که پمپاژ سیالات در پمپ های اسکرو، در طول محور پمپ صورت می گیرد. ساختمان این پمپ ها نیز متشکل از پیچ هایی است که به هم مش شده و روی یک یا چند روتور قرار دارد. طریقه کارکرد آن بدین صورت است که این پیچ ها هنگام چرخش با هم درگیر می شوند. به این صورت سیال وارد شده از قسمت مکش، در مسیر پمپ به صورت خطی حرکت کرده و با گذشتن از امتداد این پیچ های در هم تنیده شده از قسمت خروجی پمپ تخلیه می گردد.

فیلتر
Sort
display