جستجو
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

فلو سایت گلس خطی برند 317

فلو سایت گلس یا شیشه رویت عبور سیال در خط لوله ، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت عبور و کیفیت سیال موجود اطلاع یافت. فلو سایت گلس دارای دو شیشه در طرفین آن است که امکان رویت سیال عبوری را فراهم می‌کند.
تومان

فلو سایت گلس خطی 3 اینچی جودو (مدل JRSF)

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت عبور سیال موجود در یک لوله اطلاع یافت. سایت گلس دارای دو شیشه است که امکان رویت سیال عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان وجود سیال یا میزان تقریبی عبور را کنترل کرد .
18,000,000 تومان 17,000,000 تومان

فلو سایت گلس خطی 1 اینچی جودو (مدل JRSF)

سایت گل میزان تقریبی  عبور رس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت عس سیال موجود در یک لوله اطلاع یافت. سایت گلس دارای دو شیشه است که امکان رویت سیال عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان وجود سیال یا ا کنترل کرد .
10,000,000 تومان 9,000,000 تومان

فلو سایت گلس خطی و فلوسوئیچ بامفورد

سایت گلس یا شیشه رویت F.BAMFORD ، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای دو شیشه در طرفین است که امکان رویت سیال عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان عبور جریان سیال داخل خط لوله را مشاهده کرد. این سایت گلس در لوله میتوان به صورت عمودی یا افقی نصب نمود.
42,000,000 تومان 40,000,000 تومان

سایت گلس برند 317 (مدل BG-WGV)

لول (level )سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از سطح مایع موجود در مخزن سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مقدار سطح مایع موجود را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان کنترل مایع داخل مخزن را مشاهده کرد. سایت گلس می تواند روی مخازن باز و یا تحت فشار نصب و استفاده کرد .
8,300,000 تومان 8,000,000 تومان

سایت گلس برند 317 (مدل BG-WGV)

لول (level )سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از سطح مایع موجود در مخزن سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مقدار سطح مایع موجود را  فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان کنترل مایع  داخل مخزن را مشاهده کرد. سایت گلس می تواند روی مخازن باز و یا تحت فشار نصب و استفاده کرد
2,000,000 تومان 1,900,000 تومان

شیشه دید کوارتز

شیشه‌های کوارتز اوپتیک نوعی شیشه است که شفافیت زیادی دارند. در برابر نور مرئی و اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز است. دارای قدرت مکانیکی و مقاومت شیمیایی بالاتری از شیشه‌های نیم شفاف است و برای کارهای تحت خلاء و حرارت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیشه کوارتز به شیشه استاندارد و شفاف معروف است و تحمل شوک حرارتی تا 1200 درجه ی سانتی گراد را دارد که عمدتا جهت مصارف خاص استفاده می گردد و قیمت آن بیشتر از سایر شیشه‌های سیلیسی است و ترکیبات آن از سیلیس ۹۶٫۵ %، اکسید بور ۳ % و اکسید آلومینیوم ۰٫۵% است.
تماس بگیرید

فلو سایت گلس خطی اسپیراکس سارکو

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
22,000,000 تومان 20,000,000 تومان

فلو سایت گلس خطی استیل

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
14,000,000 تومان 13,000,000 تومان

سایت گلس استیل 1/2 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس استیل 3/4 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس استیل 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس استیل 1/4 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس استیل 1/2 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس استیل 2 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 1/2 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 3/4 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 1/4 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 1/2 1 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 2 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 1/2 2 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 3 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

سایت گلس چدن 4 اینچی آبنوس

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.
تماس بگیرید

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
Sort
display